سلام


لطفا دوستانی که فلزیاب مینی پالس 3 را ساخته یا دارند درمورد

این دستگاه نظر دهند. از نظر برد سنس فلزات وثبات توصیه درمورد

ساخت آن راهنمایی کنید . ممنون.