باسلام
لطفا فایل بایوس لبتاب ایسوز مدل x550c ....نیاز فوری...باتشکر