سلام
برد ویو مادر برد گیگا GA-945pl-sp3 مورد نبازه دوستان اگه امکان داره کمک و راهنمایی کنند .ممنون