سلام پارس 98 چطور ایینه ها رو با دزد *** نصب کنم جمع و باز بشه ..از پشت رله منفی بهش دادم با دزد گیر .جمع میشه ولی باز نمیکنه ممنون