با عرض سلام

یک تلویزیون صفحه تخت 21 اینچ مارشال مدل ME-2182 وقتی روشن میکنیم حدود 5 الی 10 دقیقه تصویر دارد...که یک لحظه خاموش و بعد روشن میشود - که فقط صدا دارد و تصویر ندارد تا حدودا 20 دقیقه بعد تصویر می آید که چند لحظه ای بیشتر نیست که اون هم دوباره می رود...

برای رفع عیب تمام خازن ها از لحاظ ظرفیت و ESR مورد تست و اندازه گیری قرار گرفتند ولی همگی سالم بودند...
در ادامه به شارژ لحیم پرداختم
وقتی روشن کردم - این بار دستگاه دیجیتال وصل نکردم - فقط به تصویر خود تلویزیون بسنده کردم- آرم مارشال در وسط تصویر بود...و مشکل خاموشی نداشت...
تلویزیون بسته شد...
در منزل وقتی روشن کردم نوشته AV در وسط و در منتهای الیه سمت چپ ( بجای اینکه در سمت چپ بالا باشد ) بود وب عد آرم مارشال وقتی دست به کلید ها میزدیم بصورت خط خطی و پرش به پایین و آمدن در وسط تصویر می کرد

تصویر دیگر حتی برای ثانیه ای ندارد ...صدای واضح است

توضیحات زیاد بود ..ولی باید شرح ماجرا را عرض میکردم...
با تشکر و پوزش از همه ی همکاران..
عکس هایی تهیه میکنم... در ادامه به امید موفقیت برای همه

با تشکر