سلام مودم لینک سیس بعد از روشن شدن چراغ پاور چند ثانیه دوباره خاموش میشه خاموش میکنم ودوباره روشن میکنم باز بعد از چند ثانیه چراغ پاور خاموش میشه دوستان راهنمایی کنید مشکل چیه.