سلام خدمت دوستان کارت کپچر اسنازی دارم به خو بی روی کا مپیوتر کار می کرد می خواستم فیلمی تبد یل کنم تصو یر نشون نمی ده دوستان کسی می تو نه راهنمایی کنه یک عکس می گذارم تشکر[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ]