ثبت شرکت میناکاری :
علاقه مندان به فعالیت میناکاری برای ثبت این شرکت ها نیازمند اخذ مجوز از سازمان مربوطه ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد نظر ) می باشند. لازم به ذکر است که شرکت های میناکاری در دو قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند.
• شرایط ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :
_ مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.(به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)
_ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.(ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
_ حداقل 35%سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت میناکاری سهامی خاص :

 • تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
 • دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
 • گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35%سرمایه) در حساب شرکت در شرف تاسیس همراه با فیش پرداختی
 • دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
 • اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

• شرایط لازم جهت[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ] با مسئولیت محدود:
_ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت صدهزار تومان است.
_ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید.
_ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2نفر می باشد.
• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت میناکاری با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دو برگ شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 • دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 • دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 • دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 • گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
 • اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.