باسلام به اساتید. فریمور یا فلش مودم Gnet مدل AD541 رو نیاز دارم.
کلی همه جارو گشتم ولی متاسفانه موفق نشدم پیدا کنم.
ممنون میشم کمکم کنید