سلام کنترل میکروفون دارLEDال جی55اینچUF850T.TB تمام موارد مشکوک اعم از چشم.فنرها و شکستگی وقطعی چک شد سالم بود.20 سال تعمیرگا تلویزیون دارم.اینو گفتم که بدونین طرفتان کیه.چراغ LEDکنترل روشن نمیشه 3ولت برق روی چشم میاد