با سلام فایل فلش الیدی42lv37100اگر همکاران اگر موجود دارند لطفا در سایت قرار دهید