اپدیت ios 12.1.3 منتشر شد[لینک ها فقط برای اعضای ثبت نام شده قابل نمایش است. ]