برای ثبت شرکت طراحی داخلی می توان مثل سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص یا مسئولیت محدود اقدام کرد. در این رابطه نکته حائز اهمیت این است که اگر شرکت شما تولید کننده است باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرید و در صورتی که شرکت طراحی و معماری باشد باید از اتحادیه یا انجمن صنفی مرتبط ، مجوزهای لازم را بگیرید.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص به صورت زیر است:
شرایط لازم:
1- شما حداقل 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس نیاز دارید.
2- حداقل 35 درصد سرمایه باید نقداَ پرداخت شود.
3- حداقل سرمایه 1000000 ریال باید باشد (به استناد کارا ثبت).
مدارک لازم:
1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه اعضا
2- امضای اقرارنامه
3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
4- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع نیاز است.
5- تنظیم وکالتنامه به اسم وکیل، اگر امور توسط وکیل انجام می شود.